Van de kerkenraad ( wk 22) 31 mei

Ik wil het water naar de zee zijn

de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai

alles wat onhaalbaar lijkt

Ik wil de rots zijn in de branding

met de verbeelding aan de macht

wil de stilte die vanzelf spreekt zijn

en het daglicht in de nacht

Met deze prachtige woorden van Stef Bos wil ik deze nieuwsbrief voor onze Pinksterviering beginnen. Een dag waarin we verbinding zoeken ook al is dat op afstand.

Vanuit de kerkenraad zullen we u in een separate nieuwsbrief deze week laten weten hoe we volgende week weer vorm willen geven aan een dienst in de Sint Piterkerk.

Verder wil ik u op de hoogte stellen van het feit dat onze dominee het beroep bij streekgemeente De Slachsang heeft aangenomen. Een mooie nieuwe stap waarbij we Reinier alle goeds toewensen. Dit betekent natuurlijk ook dat wij binnen een aantal maanden afscheid zullen gaan nemen van Reinier. Hoe en wat is natuurlijk nog geheel onzeker. Binnenkort zullen Rutger, Reinier en ik om de tafel gaan zitten met de voorzitter en scriba van De Slachsang om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Op zondag 31 mei a.s. zal onze dienst er als volgt uit zien:

– Carl op orgel: lied 672 Komt laat ons deze dag

– Schriftlezing: Exodus 24: 12-18 en Handelingen 2: 14-24

– Carl op orgel: Lied 700 coupletten 1-3

– Overdenking

– Carl op piano en Anne-Marije zang: Somewehre over the rainbow

– Carl op orgel: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist – J.S. Bach

VIDEO | Week 22 ( 31 mei) PINKSTEREN Overdenking & muziek

Er is een groeiende Whatsapp-groep vanuit de kerk. Hierin worden foto’s en ideeën gedeeld en gewoon verbinding gezocht met elkaar. We kunnen ook u toevoegen aan de kerk appgroep. Laat het dan even weten door mij een appje te sturen, dan voeg ik u toe (0628275611).

Heeft u vragen, ideeën of zorgen laat het ons weten. Met uw hulp kunnen we als gemeente zo goed mogelijk om elkaar blijven denken. Alle informatie en onze speciale diensten kunt u vinden op onze site www.sintpiterkerk.nl.

Marieke Meinderts

Over de auteur