Restauratiewerkzaamheden aan de Sint Piterkerk

Er is begonnen met restauratiewerkzaamheden aan de Sint Piterkerk. Dit is onderdeel van een zesjarig onderhoudstraject in het kader van het behoud van Rijksmonumenten. Opdrachtgever is het College van Kerkrentmeesters in samenspraak met de provinciale Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen. Het onderhoud zal zes tot acht weken in beslag nemen en bestaat uit onder meer:

Het herstellen van de granito lambrisering in de hal en een granito tegel in de vloer van de hal; Herstel van het schilderwerk van de wijzerplaten aan de noord- en zuidzijde van de toren; Plaatselijk herstel van voegwerk aan de toren, het schip en de consistorie. Een hoogwerker wordt ingezet voor het verwijderen en later opnieuw bevestigen van de wijzerplaten en het herstellen van voegwerk hogerop de toren; Het houtwerk van een vijftal galmborden wordt vervangen; De staander van de klokkenstoel wordt op enkele plekken hersteld, evenals enkele ankers aan de staanders; De dakluiken op de zuidzijde van de toren worden vervangen; Een drietal grote scheuren in de muur van de hal wordt aangepakt, tevens wordt het plafond in de hal, de wc en de overloop opnieuw gestuct.

Als de werkzaamheden zijn afgerond zal naar verwachting medio maart / begin april worden begonnen met een grote verbouwing in de toren. Daar zal een nieuwe toiletruimte worden aangebracht en zal de gehele warmte- en elektrische installatie worden vernieuwd. Een project dat met hulp van een aantal subsidiepartijen (waaronder Fûns Mid Fryslân, Stichting HVS en Dorpsbudget / Pleatslik Belang)  kan worden gerealiseerd. De vergunning is inmiddels verleend en de aanbesteding is afgerond. Uitvoerend architect is bureau VNL. Zodra de verbouwing zal beginnen, volgt meer nieuws.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Eddy van der Noord

Over de auteur