Kerkdienst 21 maart

Ook op deze 5-de zondag in de 40-dagen tijd vieren wij de wekelijkse eredienst nog zonder kerkgangers en wel met twee voorzangers.
Deze dienst is online te zien en te horen op youtube via: www.sintpiterkerk.nl en via www.kerkomroep.nl.
Medewerkenden aan de dienst:
Voorganger: Ds. H le Cointre
Organist: Carl Visser
Ambtsdrager: Alie Hoogeboom
Voorzangers: Lolke en Alie Hoogeboom
Koster: Eddy van der Noord

https://youtu.be/M95jWaqUccw

Over de auteur