Update 1 december 2021

Vanaf nu gelden de volgende regels (weer) voor de zondagse diensten:

  • Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht om naar de kerk te mogen komen. Dat betekent echter wel dat we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden om de kans op besmetting te voorkomen. Hiervoor kunnen we gebruik blijven maken van het plaatsen van liedboeken op de plekken waar iemand mag gaan zitten 
  • Mondkapjes dragen bij het lopen door de kerk. Zodra men op zijn/haar plek is aangekomen, mogen de mondkapjes weer af.
  • Zolang we niet buiten koffie kunnen drinken, slaan we het gezamenlijke koffiedrinken in de kerk (helaas) over
  • De collecte wordt weer verplaatst naar de uitgang
  • Van harte zingen blijft toegestaan, maar bij voorkeur met mate en niet uit volle borst
  • Vriendelijk verzoek na afloop van de dienst te blijven zitten totdat de koster aangeeft dat u de kerk kunt verlaten. Dit om te voorkomen dat het te druk in de hal van de kerk wordt

Daarnaast gelden de bekende basisregels van geen handen geven, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie.

Documenten:

Gebruiksplan Sint Piterkerk

Corona nieuwsbrief Classis 1 december 2021

Corona nieuwsbrief Classis 27 november 2021

Corona nieuwsbrief Classis 18 november 2021