Update 4 juli 2021


Wij volgen de landelijke richtlijnen voor wat betreft de maximum aantallen en werken met een reserveringssysteem. Het is belangrijk dat u alle corona gezondheidsvragen met nee kunt beantwoorden. Zelf en samen zingen mag nu weer. Ook voor de dienst een kaarsje aansteken is weer mogelijk. Er zullen nog wel en aantal aanpassingen in de dienst zichtbaar zijn maar als kerkenraad hebben we uitvoerig bekeken welke stappen we verantwoord kunen zetten.

De kerk is momenteel zodanig ingedeeld dat er minimaal 1,5 m afstand tussen andere bezoekers  is.  Dat betekent tegelijkertijd dat er minder plaatsen beschikbaar zijn dan normaal gesproken. In onze kerk zijn momenteel maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Wij vragen u daarom van te voren een plaats te reserveren (samen met uw gezinsleden). Natuurlijk kunt u ook gewoon komen op zondagochtend zonder te reserveren maar voor ieders veiligheid kan het voorkomen dat de kerk dan toch al vol zit. Wacht u bij de ingang tot de koster u naar uw aangewezen plaats begeleidt.

Belangrijk is dat de volgende algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:

  • Thuisblijven bij klachten (zie ook de gezondheidscheck op de website van de Rijksoverheid)
  • Bij binnenkomst zal de koster u uw plaats aanwijzen
  • Na afloop van de dienst blijven zitten totdat de koster het aangeeft

Documenten:

Gebruiksplan Sint Piterkerk

Corona nieuwsbrief Classis 3 juni 2021