Het Happiness boekje wordt gratis verstrekt aan de bewoners van Grou en Jirnsum.

Mocht u niet lid zijn van de Sint Piterkerk maar toch graag deze initiatieven financieel willen ondersteunen dan kunt ‘vriend van de Sint Piterkerk’ worden.  

U kunt uw financiële bijdrage vervolgens overmaken op banknummer NL10RABO03560208 t.n.v. Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum o.v.v. uw naam en de toevoeging “Vriend van de SP 2019”. Met uw steun kunnen wij deze activiteiten ook in de toekomst blijven organiseren.

Aanmelden als ‘vriend van de Sint Piterkerk’: