Pastoraat avond

25 apr 2019 | 20:00 - 21:30
Plaats : Catechisatielokaal
Email : predikant@sintpiterkerk.nl

De pastorale zorg is een wezenlijk onderdeel van elke gemeente van Christus. In vroeger tijden lag de vorm waarin dat gebeurde min of meer vast: de dominee nam een deel van het pastoraat voor zijn/haar rekening; daarnaast deden ook meerdere ouderlingen aan bezoekwerk, elk verantwoordelijk voor een eigen wijk. Daaronder lag dan vaak nog een wat fijnmaziger netwerk van bezoek- of contactpersonen.
In deze tijd blijkt in onze gemeente – en we zijn daarin niet de enige – zo’n structuur niet meer haalbaar. We zouden graag toe willen naar een nieuwe, voor iedereen heldere structuur voor het pastorale werk in onze gemeente. Een structuur waarin de bestaande groep contactpersonen door kan gaan met het bezoekwerk dat men nu al doet. Waarin het helder is wie aanspreekpunt is in geval van pastorale nood, of als men iets wil doorgeven. Wat de rol van de predikant is etc. etc.
Wij (Sjettie Tjeerdsma, Sjirk Seinen en Reinier Nummerdor) hebben onlangs hierover onze gedachten eens laten gaan. En we kwamen tot de conclusie dat het goed zou zijn om u als leden van onze gemeente daar van begin af aan bij betrekken: om het met elkaar te hebben over verwachtingen, wenselijkheden en mogelijkheden met betrekking tot het pastorale werk in onze gemeente.
We nodigen u uit om mee te denken op donderdagavond 25 april, 20.00 in het catechisatielokaal.

In verband met de koffie en de thee is het handig om te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Aanmelden kan, liefst via de mail, bij Reinier Nummerdor (r.nummerdor@gmail.com, of anders telefonisch 84 44 44) tot uiterlijk 23 april.

Hartelijke groet,
Sjettie Tjeerdsma
Sjirk Seinen
Reinier Nummerdor