Donateur worden?
U bent geen lid, maar u wilt toch graag bijvoorbeeld het diaconale werk van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum steunen of u wilt bijdragen aan de instandhouding van de Sint Piterkerk? Word dan donateur.

Stuur een berichtje aan kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl waarin u aangeeft welk doel u wilt steunen (bijvoorbeeld: het diaconale werk, of onderhoud en verbetering van de Sint Piterkerk). Wij zorgen er dan voor dat uw gift voor dat doel wordt ingezet.

We stellen het op prijs als u bereid zou zijn uw gegevens achter te laten, zodat we u in kunnen schrijven als donateur en persoonlijk kunnen bedanken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u ook rechtstreeks uw bijdrage overmaken op
NL26 RABO 033 0853 686 o.v.v. ‘donatie’.