De paasdagen vanuit Sint Piterkerk

De diensten van de vier dagen van Pasen zijn alle te volgen met beeld en geluid. Via het vertrouwde Kerkomroep en de website sintpiterkerk.nl. Liturgieën komen beschikbaar via de website en de Nieuwsbrief.

De dames van het liturgisch bloemschikken hebben voor alle vier de diensten weer een schikking gemaakt, vol symboliek.

1 april, Witte Donderdag: Paasviering met CBC Nijdjip

Deze keer een viering in samenwerking met leerlingen en leerkrachten van de Nijdjip skoalle.

Nu een Paasviering met ouders, kinderen en leerkrachten samen niet kan, hebben school en kerk de handen ineen geslagen: leerkrachten filmden op school en daarbuiten, liedjes, gedichten, mooie doe-dingen. Ds. Helmer le Cointre kwam op bezoek bij groep 7 om te praten over de 10 plagen toen en nu. En groep 8 kwam naar de kerk om te horen te zien en te proeven wat er allemaal komt kijken bij de Joodse Sedermaaltijd; de maaltijd die Jezus vierde met zijn leerlingen. Walter Miedema filmde alles en vanaf 17.00 uur is het resultaat te zien via de website of op youtube (de link verschijnt op de website www.sintpiterkerk.nl).

2 april, Goede Vrijdag

Een sobere viering met de lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus (in de vertaling van Marie van der Zeijde). Er is zang, door Alie en Lolke en er is orgelmuziek van Carl Visser.

Vanaf 19.30 uur te horen en te zien via www.sintpiterkerk.nl en kerkomroep.nl.

3 april, Stille Zaterdag/Paasavond

Vanouds de avond waarin de verhalen gelezen worden over de doortocht door het water (van de dood) naar het nieuwe leven toe. Vanuit de stilte van de Goede vrijdag en het donker van het sterven van de Messias wordt het nieuwe licht geboren. Als symbool van de overwinning van het licht en het leven op de dood, wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. We horen van Schepping en bevrijding, we gedenken de Doop en het feit dat wij allemaal lichtdragers mogen zijn. Wil je thuis meedoen met het rituaal van Doopgedachtenis en lichtritus, zet dan een kom water klaar en een kaars met lichtjes om aan te steken tijdens dit deel van de dienst.

Zang komt van Muriël en Sjirk en Carl Visser bespeelt de vleugel.

Vanaf 19.30 uur te horen en te zien via www.sintpiterkerk.nl en kerkomroep.nl.

4 april, Paasmorgen

Een feestelijke viering van de Opstanding, met zang en muziek, paasevangelie met uitleg en met de viering van het Avondmaal, voor zover we dat op afstand kunnen vieren, natuurlijk.

Wil je thuis meedoen aan het Avondmaal? Zet dan een snee of een stuk brood klaar en voor elke persoon in je huis een glas of beker wijn of druivensap. Zo kunnen we op afstand toch allemaal meedelen in het geheim van de opgestane Christus in ons midden.

Vanaf 9.30 te horen en te zien via www.sintpiterkerk.nl en kerkomroep.nl.

Download: Liturgie

Over de auteur