Cantorij repetities

Elke vrijdag van 19.30 – 21.15 uur Cantorij-repetitie in de Sint Piter kerk.